top of page

Zásady ochrany osobních údajů

www.sweetcompany.cz zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty www.sweetcompany.cz v rámci registrace a nákupu v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek https://sweetcompany.cz. Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci, při registraci do soutěží a při nákupu, kterými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, nic, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník registrací na stránkách https://sweetcompany.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi www.sweetcompany.cz.

 

www.sweetcompany.cz shromažďuje osobní údaje za účelem: plnění smlouvy, jejíž stranou je registrovaný subjekt, ochrany práv a právem chráněných zájmů www.sweetcompany.cz, nabízení obchodu nebo služeb registrovaným subjektům, interní marketingové analýzy a statistické účely průzkumu pro vnitřní potřeby www.sweetcompany.cz. www.sweetcompany.cz nepředá za žádných okolností tyto údaje žádné třetí osobě kromě dopravní společnosti, ovšem jen údaje potřebné k úspěšnému doručení.

 

www.sweetcompany.cz předává tyto osobní údaje dopravním společnostem, za účelem užití takových osobních údajů potřebných k doručování zásilek od www.sweetcompany.cz, tedy k potřebnému plnění smlouvy.

 

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit registraci do soutěží a provést nákupy.

 

Registrovaný subjekt může své osobní údaje opravit v rámci sekce můj účet, která je přístupná po přihlášení. www.sweetcompany.cz registraci zákazníka u www.sweetcompany.cz na jeho žádost zruší. Se zrušením registrace dojde k vymazání veškerých osobních údajů registrovaného zákazníky.

 

Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, a to na e-mailovou adresu info@sweetcompany.cz. Po odvolání souhlasu bude zrušena registrace subjektu.

 

Za účelem informování registrovaných subjektů o probíhajících kampaních zasílá www.sweetcompany.cz registrovaným subjektům informace ve formě newsletter. Zasílání těchto informací může registrovaný subjekt kdykoliv zrušit odhlášením v samotném těle newsletteru nebo na e-mailové adrese info@sweetcompany.cz.

 

Subjekt bere na vědomí, že stránky https://sweetcompany.cz jsou monitorovány a mohou zachytit informace o návštěvě subjektu.

bottom of page